ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

Visit us

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Call us

เบอร์โทรสำนักงาน
จันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 16.30น.)

053-941986

Contact us

Email & Facebook

ds.sci.cmu@gmail.com #DataScienceCMU